תנאים והגבלות / מדיניות פרטיות

כניסה לאתר זה תהווה את הסכמתך לתנאים ולהגבלות אלה 

אנא קרא את התנאים והתנאים האלה בזהירות. הם עשויים לשנות את ביקורך האחרון באתר זה. השימוש שלך באתר זה מכונן את הסכמתך לתנאים וההגבלות הללו, וכל שינוי בתנאים ובתנאים אלה לאחר שיוצבו. אל תשתמש באתר זה אם אינך מקבל את התנאים והתנאים האלה. אנו שומרים על הזכות לשנות תנאים ותנאים אלו בכל עת, כפי שאנו רואים התאמה. 

מידע על לקוחות: JLab Audio אינו כרגע משכיר, מוכר או מעביר את שמך בדרך אחרת לחברות אחרות אלא אם כן צוין במפורש בטופס ההרשמה או בדף התחרות.

תמחור, מפרט וזמינות: כל המחירים הם בדולר ארה"ב. מחירים, מפרטים וזמינות של מוצרים עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת. בשל האופי המשתנה של שוק האלקטרוניקה הצרכנית ובגלל ההבדלים הטכניים בציוד של לקוחותינו, תיאורי המוצרים עשויים שלא לשקף מידע טכני עדכני, ואנחנו לא יכולים להיות אחראים להבדלים מצולמים בגודל המוצר, צורתו וצבעו. 

הזמנות JLab Audio מייצרות דוא"ל לאישור אוטומטי, אך קבלת אישור פירושה שקיבלנו את ההזמנה שלך ואינה מהווה הצעה למכירה. אנו עשויים לשנות את התמחור, תיאור המוצר או המפרט שלנו לאחר כל דואר אלקטרוני שאישר, אך לפני המשלוח, עקב טעויות, שינוי תנאי שוק, הפסקת המוצר או אי זמינותו, שגיאות דפוס או כל סיבה אחרת. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להגביל את הכמות של כל פריט שנמכר, או לאסור מכירה לחלוטין. 

אנו נודיע לך על תיקונים או שינויים בהזמנתך, ולא נשלים אותה עד שנקבל את אישורך. אנו מעריכים שההזמנה שלך תשלח תוך שני ימי עסקים להזמנות למעט הזמנות מוקדמות, הזמנות מאחור או מבצעים מיוחדים. המחירים שפורסמו אינם כוללים משלוח, מס מכירות וביטוח. על פי החוק אנו נדרשים לגבות מס מכירות על כל המשלוחים לטקסס וקליפורניה. 

אַחֲרָיוּת: JLab Audio מתחייב שמוצרינו יהיו נקיים מפגמים בחומרים ובעבודה לתקופה של שנה או שנתיים, תלוי במוצר. איננו מתחייבים באחריות אחרת, מפורשת או משתמעת, וכל אחריות משתמעת של סחירות או כושר למטרה מסוימת החורגת מהאחריות שלעיל אינה נשללת בזאת. 

מגבלת האחריות: בשום מקרה לא תהיה JLab Audio, החברות הבנות או כלולותיה, או השותפים שלהם, נושאי משרה, דירקטורים, עובדים, בעלי מניות, נציגים או סוכנים (באופן קולקטיבי, "JLab Audio") על אחריות ישירה, מיוחדת, מקרית, תוצאתית, עונשית, או נזקים עקיפים (כולל, אך לא רק, אובדן של נתונים, שימוש או רווחים) שנגרמו, בין אם בגין הפרת חוזה, רשלנות או אחרת, והאם הועבר JLab Audio לאפשרות לנזקים כאלה או לא. אתה מסכים כי האחריות המרבית של JLab Audio הנובעת מכל מוצר שנמכר על ידי JLab Audio לא תעלה על מחיר המוצר כאמור. תחומי שיפוט מסוימים אינם מאפשרים הגבלה של הרחקת אחריות לנזקים מסוימים, לכן יתכן כי האמור לעיל לא יחול עליך ככל שחוק שיפוט כזה חל על הסכם זה. 

שירות לקוחות: JLab Audio שמחה להציע הצעות לגבי השימוש במוצריה השונים. עם זאת, JLab Audio לא לוקח על עצמו אחריות על כל מחדל או שגיאה ואינו לוקח על עצמו אחריות לכל נזק הנובע מהשימוש במוצריו בהתאם למידע שנמסר על ידי JLab Audio, מילולי או כתוב. JLab Audio מתחייב רק כי החלקים המיוצרים על ידה יהיו כמפורט ונקיים מפגמים. שום ייעוץ ומידע, בין בעל פה ובין אם בכתב, המתקבלים על ידי לקוחות מ- JLab Audio, לא יצרו אחריות שלא צוינה במפורש בתנאי האחריות המקוריים. כל המידע, ההוראות וההמלצות באתר זה מוצעים על בסיס "כמות שהוא". חומר זה מוצע כמשאב ציבורי בחינם, ללא כל אחריות, מבוטא או משתמע. 

הגבלת אחריות: הסעדים של הרוכש המפורטים כאן הם בלעדיים והאחריות הכוללת של JLab Audio ביחס למוצריה, בין אם מבוססת על חוזה, אחריות, רשלנות, שיפוי, אחריות קפדנית או אחרת, לא תעלה על מחיר הרכישה של הרכיב שעליו חבות. מבוסס. בשום מקרה לא תהיה JLab Audio אחראית לנזקים תוצאתיים, מקריים או מיוחדים. קישורים לאתרי צד ג ': אנו מספקים קישורים לאתרי צד ג' לנוחיותך. הכללת קישור כלשהי אינה מרמזת על הסכמתנו לאתר. כשאתה מקשר לאתר צד שלישי אתה עוזב את אתר JLab Audio. האתרים המקושרים אינם בשליטתנו ואנחנו לא אחראים לתוכן של כל אתר מקושר או כל קישור הכלול באתר מקושר. הצהרת אחריות לשימוש באתר JLab Audio: JLab Audio מספק אתר זה ותכניו על בסיס "AS IS". אנו לא מתחייבים באחריות או ייצוג באשר לאתר זה, מפורש או משתמע, לרבות האחריות לסחירות, התאמה למטרה מסוימת ואי-הפרה. הגבלת האחריות לשימוש באתר האודיו JLab. JLab Audio אינה אחראית או אחראית לכל נזק מיוחד, מקרי, תוצאתי, עונשי או עקיף אחר הנובע כתוצאה משימוש באתר זה או בתוכנו, או מחוסר היכולת להשתמש בו, גם אם הודיעו לנו על האפשרות לכזה נזקים. 

חוק החל: אתר זה מופעל מתוך ארצות הברית. אנו לא מצהירים כי התוכן באתר זה חוקי או מתאים לשימוש מחוץ לארצות הברית. הסכם זה מנוהל על ידי ופורש בהתאם לחוקי מדינת טקסס, שכן הוא מיושם על הסכמים שהתקבלו ובוצעו בו. כל פעולה שתובא לאכיפת הסכם זה או עניינים הקשורים לאתר זה תובא לבית המשפט הממלכתי או הפדרלי של מדינת טקסס; עם זאת, בתנאי כי יש לנו את הזכות לנקוט בהליכים שיפוטיים נגד כל מי שבכל תחום שיפוט אחר לאכוף את זכויותינו על פי הסכם זה באמצעות ביצוע ספציפי, צו מניעה, רפורמציה של חוזה או סעד שווה דומה. אם הוראה כלשהי מהסכם זה אינה ניתנת לאכיפה מכל סיבה שהיא, תנותק אותה הוראה מהסכם זה ושאר הוראות ההסכם הזה יישארו במלוא תוקפן ותוקף. הסכם זה מהווה את כל ההסכם בינך לבין JLab Audio הנוגע לשימושך באתר זה. 

הונאת אינטרנט: לטובת מניעת הונאה באינטרנט, JLab Audio שומרת לעצמה את הזכות לסרב לשלוח כל הזמנה המוגשת עם כתובת דוא"ל שלא ניתן לעקוב אחריה או בחינם, או עם מספר טלפון לא חוקי. 

הערות ושאלות: אנו מעריכים את התגובות שלך על האתר שלנו. עם זאת, כל הערות, רעיונות, הצעות או תקשורת אחרת שנשלחו לאתר הופכים להיות נחלתו הבלעדית של JLab Audio, ואנחנו עשויים להשתמש בכל תקשורת כזו בכל דרך שהיא, לרבות העתקה, חשיפה ופרסום שלם, ללא פיצוי עבורך. אם יש לך שאלות או תלונות, אנא השתמש בקישור צור קשר בתפריט המידע. 

גיל: ההרשמה ב- JLab Audio אסורה לילדים מתחת לגיל 13.

 

מדיניות הפרטיות

פרטיותך חשובה לנו. כדי להגן טוב יותר על פרטיותך אנו מספקים הודעה זו המסבירה את נוהלי המידע המקוון שלנו ואת הבחירות שאתה יכול לעשות לגבי אופן השימוש שלך במידע שלך. כדי להקל על איתור הודעה זו, אנו הופכים אותה לזמינה בדף הבית שלנו ובכל נקודה בה יתכן שתתבקש מידע המאפשר זיהוי אישי. 

המידע שאנו אוספים 
הודעה זו חלה על כל המידע שנאסף או הוגש באתר זה. בחלק מהדפים תוכלו להזמין מוצרים, לבקש בקשות. סוגי המידע האישי שנאסף בדפים אלה יכולים לכלול: 

שם 
כתובת 
כתובת דואר אלקטרוני 
מספר טלפון 

כרטיס אשראי / חיוב ומידע לרכישות

כדי לספק ללקוחותינו מגוון אפשרויות בחירה בתשלום, אנו משתמשים במעבדי תשלום מרובים כולל PayPal, Amazon Pay ו- Stripe. ללא קשר לאפשרות שתבחר בקופה, כל המעבדים הללו אוספים את נתוני התשלום הרגישים שלך (כולל נתוני כרטיסי אשראי) בזמן הקופה ומצפנים ומאחסנים את הנתונים במערכות המאובטחות שלהם. אנו בשום עת לא אוספים או מאחסנים מספרי כרטיסי אשראי במערכות איסוף הנתונים שלנו ולעולם אין לנו גישה למידע זה.


אנו משתמשים במידע שאתה מספק אודות מישהו אחר בעת ביצוע הזמנה רק למשלוח המוצר ולאישור המסירה. איננו חולקים מידע זה עם גורמים חיצוניים אלא במידה הנחוצה להשלמת הזמנה זו. אנו משתמשים בכתובות דוא"ל חוזרות כדי לענות לדוא"ל שאנו מקבלים. כתובות כאלה אינן משמשות למטרה אחרת ואינן משותפות עם גורמים חיצוניים. תוכלו להירשם לאתר שלנו אם תרצו לקבל עדכונים על המוצרים והשירותים החדשים שלנו. מידע שתגיש באתר שלנו לא ישמש למטרה זו אלא אם תמלא את טופס ההרשמה. לבסוף, אנו אף פעם לא משתמשים או משתפים את המידע המאפשר זיהוי אישי המסופק לנו באופן מקוון בדרכים שאינן קשורות לאלו שתוארו לעיל מבלי לספק לך גם אפשרות לבטל את הסכמתך או לאסור שימושים לא קשורים כאלה. המחויבות שלנו לאבטחת מידע כדי למנוע גישה לא מורשית, לשמור על דיוק הנתונים ולהבטיח שימוש נכון במידע, הקמנו הליכים פיזיים, אלקטרוניים וניהוליים מתאימים לשמירה ואבטחת המידע שאנו אוספים ברשת. 

נתונים אישיים ושותפים

JLab Audio אוסף נתונים אישיים למטרות הבאות ומשתמש בספקים אחרים כדי להקל על רבים מהנהלים העסקיים שלנו. אלו כוללים:

  • גוגל אנליטיקס, Mailchimp, Shopify: נתונים אישיים, נתוני Cookie ושימוש;
  • כפתור "Like" של פייסבוק ווידג'טים חברתיים, טוויטר ואינסטגרם: אינטראקציה עם רשתות חברתיות ופלטפורמות חיצוניות, נתוני עוגיות ושימוש;
  • ניהול אנשי קשר ושליחת הודעות: Mailchimp, Formstack ו- Zapier.
  • נתונים אישיים: כתובת דוא"ל, שם, רכישות מוצרים נשמרים ב- Shopify וב- Mailchimp. יש לך שליטה על הנתונים שאתה משתף בפלטפורמות אלה. אתה רשאי לבטל את המנוי מרשימת הדוא"ל שלנו בכל עת או לעדכן את המידע שלך כאן: http://jlab.audio/StayTunedIn
    . או לפנות לקבוצה שלנו בשעה support@jlabaudio.com.

בנוסף אנו משתמשים ב- 3rd צדדים לשימושים ספציפיים אלה: Bazaarvoice (ביקורות), Zonos (שילוח בינלאומי), Netsuite (שירות לקוחות וחשבונאות), הדפס (עיבוד הזמנות לבגדים), אפליקציות מודגשות (מנויים), Tapcart (אפליקציית iOS) ו- LoyaltyLion (תוכנית נאמנות) .


עוד על עוגיות: כשאתה גולש ב- intl.jlabaudio.com, עוגיות פרסום ימוקמו במחשב שלך כדי שנוכל להבין במה אתה מעוניין. השותפים שלנו לפרסום ברשת המדיה, פייסבוק ו- Google Adwords, מאפשרים לנו להציג בפניך פרסום ממקד מחדש באתרים אחרים בהתבסס על האינטראקציה הקודמת שלך עם intl.jlabaudio.com. הטכניקות שהשותפים שלנו משתמשים בהן אינן אוספות מידע אישי כגון שמך, כתובת הדוא"ל שלך, כתובת הדואר או מספר הטלפון שלך, יחד עם מידע דמוגרפי ועניין כלשהו. אתה יכול לבקר בדף זה http://www.networkadvertising.org/choices/ כדי לבטל את הסכמתך לפרסום ממוקד זה של השותפים. הנה סרטון שגוגל יצרה כדי להסביר כיצד פועלות קובצי Cookie: https://policies.google.com/technologies/cookies

תודה שקיבלת את הזמן לקרוא את מדיניות הפרטיות שלנו. JLab מאחל לך חווית קנייה נהדרת. אם יש לכם שאלות אנא אל תהססו לפנות אלינו. 

שאלות ומידע ליצירת קשר

אם ברצונך: לגשת, לתקן, לתקן או למחוק כל מידע אישי שיש לנו אודותיך, לרשום תלונה, או פשוט רוצה לקבל מידע נוסף, צור קשר עם קצין ציות הפרטיות שלנו בכתובת support@jlabaudio.com או בדואר בכתובת
שמע JLab
[Re: פרטיות קצין ציות]
17950 Preston Rd Suite 360, פלאנו, טקסס 75252
----