תנאים והגבלות / מדיניות פרטיות

כניסה לאתר זה תהווה את הסכמתךancה של תנאים והגבלות אלה 

אנא קרא את התנאים והתנאים בזהירות. הם עשויים לשנות מאז שהביקור האחרון שלך באתר זה. השימוש שלך באתר זה מהווה את קבלתךANCה של תנאים ותנאים אלה, וכל שינוי בתנאים אלה בתנאים לאחר פרסוםם. אל תשתמש באתר זה אם אינך מקבל את התנאים והתנאים הללו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את התנאים והתנאים הללו בכל עת, שכן אנו רואים כושר. 

מידע ללקוחות: JLab Audio כרגע אינו משכיר, מוכר או מעביר אחרת את שמך לחברות אחרות אלא אם כן צוין במפורש בטופס ההרשמה או בדף התחרות.

תמחור, מפרט וזמינות: כל המחירים הם בדולר ארה"ב. מחירים, מפרטים וזמינות של מוצרים עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת. בשל האופי המשתנה של שוק האלקטרוניקה הצרכנית ובגלל ההבדלים הטכניים בציוד של לקוחותינו, תיאורי המוצרים עשויים שלא לשקף מידע טכני עדכני, ואנחנו לא יכולים להיות אחראים להבדלים מצולמים בגודל המוצר, צורתו וצבעו. 

JLab Audio הזמנות מייצרות דואר אלקטרוני לאישור אוטומטי, אך קבלת האישור פירושה רק שקיבלנו את הזמנתך ואינה מהווה הצעה למכירה. אנו עשויים לשנות את התמחור, תיאור המוצר או המפרט שלנו לאחר כל דואר אלקטרוני לאישור, אך לפני המשלוח, עקב טעויות, תנאי שוק משתנים, הפסקת מוצר או אי זמינותו, שגיאות דפוס או כל סיבה אחרת. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להגביל את כמות הפריטים הנמכרים, או לאסור מכירה כליל. 

אנו נודיע לך על תיקונים או שינויים בהזמנתך, ולא נשלים זאת עד לקבלת אישורך. אנו מעריכים שההזמנה שלך תישלח תוך שני ימי עסקים להזמנות, למעט הזמנות מראש, הזמנות חוזרות או מבצעים מיוחדים. המחירים שפורסמו אינם כוללים משלוח, מס מכירה וביטוחancה. אנו מחויבים על פי החוק לגבות מס מכירה על כל המשלוחים לטקסס ולקליפורניה. 

אַחֲרָיוּת: JLab Audio מתחייב כי המוצרים שלנו יהיו נקיים מפגמים בחומרים ובעבודה לתקופה של שנה או שנתיים, תלוי במוצר. אנו לא נותנים שום אחריות אחרת, מפורשת או משתמעת, וכל אחריות משתמעת על סחירות או התאמה למטרה מסוימת העולה על האחריות האמורה לעיל, מתבטלת בזאת. 

מגבלת האחריות: בשום מקרה לא JLab Audio, חברות הבת או השלוחות שלה, או שותפיה, נושאי משרה, דירקטורים, עובדים, בעלי מניות, נציגים או סוכנים (בהתאמה, "JLab Audio") יהיה אחראי לנזקים ישירים, מיוחדים, מקריים, תוצאתיים, עונשיים או עקיפים (כולל אך לא מוגבל לאובדן נתונים, שימוש או רווחים), אולם נגרם, בין אם בגין הפרת חוזה, רשלנות או אחרת, ובין אם או שלא JLab Audio הודיעו על האפשרות לכל נזק כזה. אתה מסכים לכך JLab Audioהאחריות המקסימלית הנובעת מכל מוצר שנמכר על ידי JLab Audio לא יעלה על מחיר מוצר זה. תחומי שיפוט מסוימים אינם מאפשרים הגבלת החרגה של אחריות בגין נזקים מסוימים, ולכן ייתכן שהאמור לעיל לא יחול עליכם ככל שחוק סמכות כזה יחול על הסכם זה. 

שירות לקוחות: JLab Audio שמחה להציע הצעות לשימוש במוצריה השונים. למרות זאת, JLab Audio אף אחד לא לוקח על עצמו אחריות לכל מחדל או שגיאה ואינו לוקח על עצמו אחריות לכל נזק הנובע משימוש במוצריה בהתאםance עם מידע המסופק על ידי JLab Audio, מילולית או כתובה. JLab Audio מתחייב רק כי החלקים המיוצרים על ידו יהיו כמפורט וללא פגמים. אין ייעוץ או מידע, בין אם בעל פה ובין בכתב, שהושג על ידי לקוחות מ- JLab Audio תיצור כל אחריות שלא צוינה במפורש בתנאי האחריות המקוריים. כל המידע, ההוראות וההמלצות באתר זה מוצעים על בסיס "כמות שהוא". חומר זה מוצע כמשאב ציבורי בחינם, ללא אחריות כלשהי, מפורשת או משתמעת. 

הגבלת אחריות: הסעדים של הרוכש המפורטים כאן הם בלעדיים והאחריות הכוללת של JLab Audio ביחס למוצריה, בין אם הם מבוססים על חוזה, אחריות, רשלנות, שיפוי, אחריות קפדנית או אחרת, לא יעלה על מחיר הרכישה של הרכיב עליו מבוססת האחריות. בשום מקרה לא יהיה JLab Audio להיות אחראי לנזקים תוצאתיים, מקריים או מיוחדים. קישורים לאתרי צד שלישי: אנו מספקים קישורים לאתרי צד שלישי לנוחיותכם. הכללת קישור כלשהו אינה מרמזת על תמיכתנו באתר. כשאתה מקשר לאתר של צד שלישי, אתה עוזב את JLab Audio אֲתַר. האתרים המקושרים אינם בשליטתנו ואיננו אחראים לתוכן של אתר מקושר כלשהו או קישור כלשהו באתר מקושר. כתב ויתור על אחריות לשימוש ב- JLab Audio אתר: JLab Audio מספק אתר זה ותכניו על בסיס "כפי שהוא". איננו מתחייבים או מתחייבים באשר לאתר זה, לא מפורש או משתמע, לרבות האחריות לסחירות, התאמה למטרה מסוימת ואי הפרה. הגבלת האחריות לשימוש ב- JLab Audio אתר. JLab Audio אינה אחראית או אחראית לכל נזק עקיף מיוחד, מקרי, תוצאתי, עונשי או אחר הנובע משימוש באתר זה או בתכניו, או מחוסר היכולת להשתמש בהם, גם אם הומצאה לנו האפשרות לנזקים כאלה. 

חוק החל: אתר זה מופעל מתוך ארצות הברית. אנו לא מצהירים כי תוכן באתר זה חוקי או מתאים לשימוש מחוץ לארצות הברית. הסכם זה נשלט על ידי ומתפרש בהתאםancעם החוקים של מדינת טקסס, כפי שהוא מוחל על הסכמים שנכרתו ובוצעו בה. כל תביעה שתבוצע לאכיפת הסכם זה או עניינים הקשורים לאתר זה תובא בבית המשפט במדינה או בבתי המשפט הפדרליים של מדינת טקסס; עם זאת, בתנאי שיש לנו את הזכות לפתוח בהליכים שיפוטיים כנגד כל אדם בכל תחום שיפוט אחר בכדי לאכוף את זכויותינו על פי הסכם זה באמצעות ביצוע ספציפיancה, צו, רפורמה בחוזה או סעד שוויוני דומה. אם הוראה כלשהי מהסכם זה אינה ניתנת לאכיפה מכל סיבה שהיא, הוראה זו תנותק מהסכם זה ויתר הוראותיה של הסכם זה יישארו במלואן ותוקף. הסכם זה מהווה את כל ההסכם בינך לבין JLab Audio הנוגע לשימוש שלך באתר זה. 

הונאת אינטרנט: כדי למנוע הונאות באינטרנט, JLab Audio שומרת לעצמה את הזכות לסרב לשלוח כל הזמנה המוגשת עם כתובת דוא"ל שאינה ניתנת למעקב או בחינם, או מספר טלפון לא חוקי. 

הערות ושאלות: אנו מעריכים את הערותיך לגבי האתר שלנו. עם זאת, כל הערה, רעיון, הצעה או תקשורת אחרת הנשלחת לאתר הופכת לנחלתם הבלעדית של JLab Audio, ואנו עשויים להשתמש בכל התקשורת כזו בכל דרך שהיא, כולל שכפול, גילוי ופרסום, ללא תמורה עבורך. אם יש לך שאלות או תלונות, אנא השתמש בקישור צור קשר מתחת לתפריט המידע. 

גיל: הרשמה ב JLab Audio אסור לילדים מתחת לגיל 13.

 

מדיניות הפרטיות

פרטיותך חשובה לנו. כדי להגן טוב יותר על פרטיותך אנו מספקים הודעה זו המסבירה את נוהלי המידע המקוון שלנו ואת הבחירות שאתה יכול לעשות לגבי אופן השימוש שלך במידע שלך. כדי להקל על איתור הודעה זו, אנו הופכים אותה לזמינה בדף הבית שלנו ובכל נקודה בה יתכן שתתבקש מידע המאפשר זיהוי אישי. 

איזה מידע אספנו 
הודעה זו חלה על כל המידע שנאסף או הוגש באתר זה. בחלק מהדפים תוכלו להזמין מוצרים, לבקש בקשות. סוגי המידע האישי שנאסף בדפים אלה יכולים לכלול: 

שם 
כתובת 
כתובת דואר אלקטרוני 
מספר טלפון 

כרטיס אשראי / חיוב ומידע לרכישות

כדי לספק ללקוחותינו מגוון אפשרויות בחירה בתשלום, אנו משתמשים במעבדי תשלום מרובים כולל PayPal, Amazon Pay ו- Stripe. ללא קשר לאפשרות שתבחר בקופה, כל המעבדים הללו אוספים את נתוני התשלום הרגישים שלך (כולל נתוני כרטיסי אשראי) בזמן הקופה ומצפנים ומאחסנים את הנתונים במערכות המאובטחות שלהם. אנו בשום עת לא אוספים או מאחסנים מספרי כרטיסי אשראי במערכות איסוף הנתונים שלנו ולעולם אין לנו גישה למידע זה.


אנו משתמשים במידע שאתה מספק אודות מישהו אחר בעת ביצוע הזמנה רק למשלוח המוצר ולאישור המסירה. איננו חולקים מידע זה עם גורמים חיצוניים אלא במידה הנחוצה להשלמת הזמנה זו. אנו משתמשים בכתובות דוא"ל חוזרות כדי לענות לדוא"ל שאנו מקבלים. כתובות כאלה אינן משמשות למטרה אחרת ואינן משותפות עם גורמים חיצוניים. תוכלו להירשם לאתר שלנו אם תרצו לקבל עדכונים על המוצרים והשירותים החדשים שלנו. מידע שתגיש באתר שלנו לא ישמש למטרה זו אלא אם תמלא את טופס ההרשמה. לבסוף, אנו אף פעם לא משתמשים או משתפים את המידע המאפשר זיהוי אישי המסופק לנו באופן מקוון בדרכים שאינן קשורות לאלו שתוארו לעיל מבלי לספק לך גם אפשרות לבטל את הסכמתך או לאסור שימושים לא קשורים כאלה. המחויבות שלנו לאבטחת מידע כדי למנוע גישה לא מורשית, לשמור על דיוק הנתונים ולהבטיח שימוש נכון במידע, הקמנו הליכים פיזיים, אלקטרוניים וניהוליים מתאימים לשמירה ואבטחת המידע שאנו אוספים ברשת. 

נתונים אישיים ושותפים

JLab Audio אוספת נתונים אישיים למטרות הבאות ומשתמש בספקים אחרים כדי להקל על רבים מהשיטות העסקיות שלנו. אלו כוללים:

 • Google Analytics, Klaviyo, Shopify: נתונים אישיים, קובצי Cookie ושימוש;
 • כפתור "Like" של פייסבוק ווידג'טים חברתיים, טוויטר ואינסטגרם: אינטראקציה עם רשתות חברתיות ופלטפורמות חיצוניות, נתוני עוגיות ושימוש;
 • ניהול אנשי קשר ושליחת הודעות: Mailchimp, Formstack ו- Zapier.
 • נתונים אישיים: כתובת דוא"ל, שם, רכישות מוצרים נשמרים ב- Shopify וב Klaviyo. יש לך שליטה על הנתונים שאתה משתף בפלטפורמות אלה. אתה רשאי לבטל את הרישום לרשימת הדוא"ל שלנו בכל עת או לעדכן את המידע שלך כאן: http://jlab.audio/StayTunedIn
  . או לפנות לקבוצה שלנו בשעה support@jlabaudio.com.

בנוסף אנו משתמשים ב- 3rd צדדים לשימושים ספציפיים אלה: Bazaarvoice (ביקורות), Zonos (משלוח בינלאומי), Netsuite (שירות לקוחות וחשבונאות), Printful (עיבוד הזמנות לבגדים), Tapcart (אפליקציית iOS ו- Android) ו- LoyaltyLion (תוכנית נאמנות).


עוד על עוגיות: כשאתה גולש ב- jlabaudio.com, עוגיות פרסום יוצבו במחשב שלך כדי שנוכל להבין במה אתה מעוניין. שותפי הפרסום לתצוגה שלנו, פייסבוק וגוגל אדוורדס, מאפשרים לנו להציג בפניך פרסום ממוקד מחדש באתרים אחרים המבוססים על האינטראקציה הקודמת שלך עם jlabaudio.com. הטכניקות שהשותפים שלנו משתמשים בהן אינן אוספות מידע אישי כגון שמך, כתובת הדוא"ל שלך, כתובת הדואר או מספר הטלפון שלך, יחד עם מידע דמוגרפי ועניין כלשהו. תוכל לבקר בדף זה http://www.networkadvertising.org/choices/ כדי לבטל את הסכמתך לפרסום ממוקד זה של השותפים. הנה סרטון שגוגל יצרה כדי להסביר כיצד פועלות קובצי Cookie: https://policies.google.com/technologies/cookies

תודה שקיבלת את הזמן לקרוא את מדיניות הפרטיות שלנו. JLab מאחל לך חווית קנייה נהדרת. אם יש לכם שאלות אנא אל תהססו לפנות אלינו. 

מידע חשוב לתושבי קליפורניה
אם אתה תושב קליפורניה, סעיף זה חל עליך. הוא מתאר כיצד אנו אוספים, משתמשים ומשתפים מידע אישי של תושבי קליפורניה ואת זכויותיהם ביחס למידע האישי שלהם, כהגדרתם במסגרת חוק פרטיות הצרכן של קליפורניה משנת 2018 ("CCPA").

זכויות הפרטיות שלך
כתושב קליפורניה יש לך את הזכויות הבאות בקשר למידע האישי שלך (ביחד, "זכויות פרטיות"):

  • גישה / ניידות. יש לך את הזכות לבקש ולקבל עותק של המידע האישי שלך שאספנו, השתמשנו, גילינו ונמכרנו במהלך 12 החודשים הקודמים. תוכל גם להציג ולנהל את רוב המידע האישי שלך על ידי כניסה לחשבונך.
  • מְחִיקָה. יש לך את הזכות לבקש את מחיקת המידע האישי שלך שאנו אוספים ומתחזקים. לידיעתך, מחיקת המידע האישי שלך היא בלתי הפיכה ומשמעותה שכבר לא יהיה לך חשבון איתנו. על ידי הגשת בקשת מחיקה, תמחק את כל חשבונך כולל זיכויי חברים, נקודות תגמול והיסטוריית הזמנות. אם יש לך זיכויים חברים בחשבונך, נקודות זכות אלה יימחקו ולא ניתן יהיה להשתמש בהן יותר. אם בחרת להשתמש באתר שלנו במועד מאוחר יותר, יהיה עליך להירשם שוב וליצור חשבון חדש. 
  • ביטול הסכמה. יש לך את הזכות לבטל את הסכמתך למכירת המידע האישי שלך. שים לב, אנו לא מוכרים כל מידע אישי שלך לצדדים שלישיים לרווחיות. בדומה לרוב העסקים המקוונים ביותר, אנו חולקים מידע מסוים עם גורמים שלישיים שהוסמכו על מנת לספק שירותים טובים יותר ולפרסם לך. החוק בקליפורניה עשוי לסווג את השיתוף המוגבל שלנו עם צדדים שלישיים חוזים אלה כ"מכירה "של מידע אישי, ואנו מאפשרים לך לבטל הסכמה לשיתוף מידע זה. יש לך גם את היכולת להגביל את השימוש בעוגיות ובזהות פרסום:

   • באפשרותך להשתמש בהגדרות הדפדפן כדי למחוק, למחוק או למנוע קובצי cookie. איננו יכולים לשלוט בעוגיות ששמרת בדפדפן שלך ולהמליץ ​​על למחוק את כל העוגיות הנוכחיות. הוראות כיצד לעשות זאת בסוגים שונים של דפדפנים ניתן למצוא כאן: https://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.
   • אנו משתמשים ב- Google Ads וב- Google Analytics כדי להציג ולמדוד פרסום. לך בבקשה כאן ו כאן לבטל את הסכמתך לכל מודעות ועוגיות בהתאמה אישית.
   • אנו משתמשים גם בפייסבוק כדי לעזור בהגשת הפרסום. לך בבקשה כאן כדי לשלוט בשימוש בפייסבוק בעוגיות.
   • תוכל גם למצוא מידע נוסף על השימוש שלנו בקובצי Cookie וכיצד לנהל אותם בסעיפים שכותרתם "עוגיות ומשואות אינטרנט" ו"ביטול הסכמה "לעיל.

   לידיעתך, לאחר הגשת בקשת ביטול הסכמה, אתה עדיין יכול להמשיך לראות פרסומות הנוגעות לחברה שלנו באופן מקוון או באמצעות צדדים שלישיים. אם תמשיך לבקר באתר או להשתמש בו, ייתכן שתיתקל גם במודעות שלנו. לא תקבל עוד פרסומות מותאמות אישית, אך עדיין תוכל לראות פרסומות כלליות ולא מותאמות אישית.
 • אי אפליה. יש לך את הזכות לממש כל אחת מזכויות הפרטיות שלך ללא נוהגים מפלים האסורים על פי חוק קליפורניה.

אם יש לך שאלות או חששות בנוגע למדיניות פרטיות זו או לנוהלי הפרטיות שלנו, תוכל ליצור איתנו קשר בכתובת support@jlabaudio.com.

כיצד לממש את זכויות הפרטיות שלך

להגשת בקשה בנושא פרטיות, אתה יכול להתקשר אלינו בטלפון 1-405-445-7219, לשלוח לנו דוא"ל לכתובת support@jlabaudio.com, או מלא את טופס האינטרנט שלנו לפרטיות.

לפני העיבוד, אנו נאמת את בקשתך באמצעות נהלי האימות הסטנדרטיים שלנו, כגון על ידי בקשתך להתחבר לחשבונך או על ידי אימות המידע שמסרת בבקשתך עם פרטי חשבונך שיש לנו בתיק. מידע זה עשוי לכלול שם פרטי, שם משפחה, דוא"ל ומספר טלפון. לידיעתך, מידע זה ישמש רק לאימות ועזרה בתהליך בקשתך. עם זאת, אנו מחויבים על פי החוק לשמור מידע הקשור לבקשתך למטרות שמירת רשומות.

נא להשלים את בקשתך עד 15-45 יום. שים לב, זכויות פרטיות אלה כפופות לחריגים, ובמקרים מסוימים אנו עשויים לדחות את בקשתך כמותר בחוק.


שאלות ומידע ליצירת קשר

אם ברצונך: לגשת, לתקן, לתקן או למחוק כל מידע אישי שיש לנו אודותיך, לרשום תלונה או פשוט רוצה לקבל מידע נוסף, צור קשר עם Compli Privacy שלנוancקצין דואר בכתובת support@jlabaudio.com או בדואר בכתובת
JLab Audio
[Re: תאימות לפרטיותancקצין דואר]
17950 Preston Rd Suite 360, פלאנו, טקסס 75252

נא להשלים את בקשתך עד 15-45 יום. שים לב, זכויות פרטיות אלה כפופות לחריגים, ובמקרים מסוימים אנו עשויים לדחות את בקשתך כמותר בחוק.
----